Projekty

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

 

 

 

 

Náš spolek v současné době realizuje tyto projekty: 

Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Náš spolek zahájil realizaci projektu Podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce (registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009180), který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2018 do 30.11.2019.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je prostřednictví logicky na sebe navazujících aktivit posílit integraci 25 osob z Moravskoslezského kraje, přičemž bude minimálně 20 úspěšných účastníků rekvalifikací (zohlednění rizika 20 % neúspěchu) a z toho 10 úspěšných účastníků rekvalifikací bude v rámci projektu umístěno na volná pracovní místa. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožení sociálním vyloučením z rizikové skupiny osob straších 50 let s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji. Z většiny budou zapojeni účastníci s bydlištěm v Ostravě.

Komplexnost je podpořena řadou provázaných aktivit:

  1. Oslovení a získání cílové skupiny
  2. Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
  3. Pracovní poradenství
  4. Profesní vzdělávání (Rekvalifikace)
  5. Uplatnění účastníků na trhu práce
  6. Projektový management

Výstupy projektu: 25 účastníků projektu, 20 úspěšných účastníků, kteří získají kvalifikaci po ukončení své účasti, 10 osob umístěných na pracovní místa.

 

Vzdělávání v Mysoval, z.s.

Náš spolek zahájil realizaci projektu Vzdělávání v Mysoval, z.s. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010870), který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu bude probíhat od 1.7.2019 do 30.6.2022.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Do projektu bude zařazeno 52 zaměstnanců členů našeho spolku.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.