O nás

Jsme zájmový spolek Mysoval, z.s. z Ostravy. Našim posláním je podpora zájmových činností pro širokou veřejnost se specializací na děti, mládež a jejich rodiny jako celek. Podporujeme dále osoby, které jsou ve společnosti znevýhodněny při svém osobnostním a pracovním uplatnění.

Čemu se věnujeme

  • Provozujeme atraktivní zájmové činnosti a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež
  • Podporujeme možnosti zvyšování kvalifikace nezaměstnaných osob nebo osob se ztíženým přístupem k pracovním příležitostem
  • Zajišťujeme a přímo realizujeme poradenské služby a vzdělávání svým členům a veřejnosti
  • Pořádáme vzdělávací semináře a akce, které usnadňují uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva a jejich začlenění do společnosti
  • Aktivně přispíváme k pružné komunikaci mezi podnikatelskými subjekty, veřejnoprávními a neziskovými organizacemi se společnými zájmy

Jak toho dosahujeme

  • Poskytujeme vysoce odborné poradenství a vzdělávací akce
  • Připravujeme specializované projekty pro granty a dotační tituly z našeho kraje, veřejnoprávních institucí, strukturálních fondů a rámcových programů
  • Rozšiřujeme povědomí o činnosti našeho spolku Mysoval, z.s.