O nás

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Jsme zájmový spolek Mysoval, z.s. z Ostravy. Našim posláním je podpora zájmových činností pro širokou veřejnost se specializací na děti, mládež a jejich rodiny jako celek. Podporujeme dále osoby, které jsou ve společnosti znevýhodněny při svém osobnostním a pracovním uplatnění.

Čemu se věnujeme

 • Provozujeme atraktivní zájmové činnosti a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež
 • Podporujeme možnosti zvyšování kvalifikace nezaměstnaných osob nebo osob se ztíženým přístupem k pracovním příležitostem
 • Zajišťujeme a přímo realizujeme poradenské služby a vzdělávání svým členům a veřejnosti
 • Pořádáme vzdělávací semináře a akce, které usnadňují uplatnění znevýhodněných skupin obyvatelstva a jejich začlenění do společnosti
 • Aktivně přispíváme k pružné komunikaci mezi podnikatelskými subjekty, veřejnoprávními a neziskovými organizacemi se společnými zájmy

Jak toho dosahujeme

 • Poskytujeme vysoce odborné poradenství a vzdělávací akce
 • Připravujeme specializované projekty pro granty a dotační tituly z našeho kraje, veřejnoprávních institucí, strukturálních fondů a rámcových programů
 • Rozšiřujeme povědomí o činnosti našeho spolku Mysoval, z.s.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

I. Výše členského příspěvku

Minimální výše členského příspěvku pro rok 2024 byla stanovena takto (dále jen ČP):

 • 200,- Kč ročně pro děti do 18 let
 • 500,- Kč ročně pro dospělé
 • 1 000,- Kč pro právnické osoby

V oprávněných případech může předseda tuto částku snížit.
Maximální výše členského příspěvku není omezena.

 

II. Splatnost členského příspěvku

 • Členské příspěvky jsou splatné jednou ročně, vždy do 31. ledna daného kalendářního roku. Noví členové spolku platí poměrnou část členského příspěvku za první rok členství.

III. Způsob úhrady členského příspěvku

Platbu členského příspěvku je možné provést:

 • převodem z účtu nebo složenkou na účet 2201188109 / 2010
  Pro identifikaci platby uvádí plátce jako variabilní symbol své rodné číslo nebo IČ,
 • v hotovosti oproti příjmovému dokladu.

IV. Kontrola úhrady členského příspěvku

Mysoval z.s. provede do 15. 4 . příslušného období kontrolu úhrady členských příspěvků. 

Členové, kteří členský příspěvek neuhradili, jsou vyzváni k urychlené úhradě členského příspěvku v mimořádném termínu do 30. 4. příslušného roku s upozorněním, že po nezaplacení do tohoto termínu bude členovi pozastaveno členství (ztráta práv člena).

 

V.  Žádost o změnu platby členského příspěvku

Rada může rozhodnout o:

 • odložení části splátky členského příspěvku na další splátkové období,
 • rozložení splátky členského příspěvku na dvě platby,
 • prominutí členského příspěvku.

V Ostravě dne 2.1.2024

Dokument o způsobu vybírání příspěvků

 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023

Z účetních závěrek neziskové organizace Mysoval z.s. za rok 2023 vyplývá stabilní finanční situace. Podle ziskového a ztrátového účtu dosáhla organizace celkových výnosů ve výši 1,317 milionů Kč, což představuje značný přebytek oproti celkovým nákladům 1,216 milionů Kč. Tento přebytek se odrazil v pozitivním výsledku hospodaření po zdanění ve výši 101 tisíc Kč.

Rozvaha ukazuje, že organizace udržuje silnou pozici vlastního kapitálu 688,587 tisíc Kč, což představuje většinu jejího celkového majetku, který na konci roku činil 1,318,931 tisíc Kč. Krátkodobé závazky organizace byly také úspěšně řízeny na úrovni 630,344 tisíc Kč, což ukazuje na dobrou likviditu a schopnost organizace plnit své krátkodobé finanční závazky.

Tento zdravý finanční stav je zásadní pro udržitelnost a rozvoj činností organizace, která se zaměřuje na podporu svých cílů a poslání. Díky efektivnímu řízení nákladů a úspěšnému získávání finančních zdrojů, Mysoval z.s. pokračuje ve své práci s pevným finančním základem.

Rozvaha za rok 2023

Výkaz zisku a ztrát za rok 2023

 
 
 
 
 
 
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.